ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ – Silicone hoses

Silicone hoses – blue color.

Reinforcement: Strong – high temperature yarns

-60⁰C / +180⁰C

1m straight

DIAMETER LAYERS WALL THICKNESS
19mm 3 4mm
22mm 3 4mm
25mm 3 4mm
28mm 3 4mm
30mm 3 4mm
32mm 3 4mm
35mm 3 4mm
38mm 3 4mm
40mm 3 4mm
42mm 3 4mm
45mm 3 4mm
48mm 3 4mm
51mm 4 5mm
54mm 4 5mm
57mm 4 5mm
60mm 4 5mm
64mm 4 5mm
70mm 4 5mm
76mm 4 5mm
80mm 4 5mm
83mm 4 5mm
89mm 4 5mm
102mm 4 5mm
127mm 5 5mm
152mm 5 5mm