Σαλαμάστρες

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΑΛΕΙΜΑΤΟΥΧΑ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΟΝΩΝ