Ουρές Αρσενικές – MALE HOSE TAIL – BRASS

Ουρές αρσενικές ορειχάλκινες – Male hose tail – brass

Διαθέσιμα μεγέθη – Diameters:

1/8”X 8mm – 1/8”X10mm

1/4”X6mm – 1/4”X8mm – 1/4”X10mm – 1/4”X12mm

3/8”X8mm – 3/8”X10mm – 3/8”X12mm – 3/8”X14mm – 3/8”X16mm – 3/8”Χ20mm

1/2”X10mm – 1/2”X12mm – 1/2”X14mm – 1/2”X16mm – 1/2”X19mm

3/4”X14mm – 3/4”X16mm – 3/4”X19mm – 3/4”Χ25mm

1”Χ25mm – 1”X30mm – 1”X32mm – 1”X35mm

1 1/4”Χ32mm – 1 1/4”X38mm – 1 1/4”X40mm

1 1/2”X38mm – 1 1/2” X40mm – 1 1/2”Χ45mm – 1 1/2”X50mm

2”X45mm – 2”X50mm – 2”X52mm – 2”X60mm

2 1/2”X63mm – 2 1/2”X70mm – 2 1/2”X75mm

3”X75mm – 3”X80mm – 3”X90mm

4”X100mm