Ιτζέκτιον σχάρας ορειχάλκινο – BRASS THROUGH HULL WITH STRAINER

Ιτζέκτιον σχάρας ορειχάλκινο – Brass through hull with strainer

Διαστάσεις – Diameters: 1/2” – 3/4” – 1” – 1 1/4” – 1 1/2” – 2” – 2 1/2” – 3”