Κολεκτέρ – MANIFOLD BRASS

Κολεκτέρ – Manifold brass

Διαστάσεις – Diameters: 3/4” X 3 holes 1/2” – 3/4” X 4 holes 1/2” – 3/4” X 5 holes 1/2”

1” X 3 holes 1/2” – 1” X 4 holes 1/2” – 1” X 5 holes 1/2”

1 1/4” X 3 holes 1/2” – 1 1/2” X 4 holes 1/2”