Μαστοί Συστολικοί – REDUCING NIPPLES BRASS

Ορειχάλκινοι Μαστοί Συστολικοί – Reducing nipples brass

Διαστάσεις – Diameters: 1/8” X 1/4” – 1/4” X 3/8” – 3/8” X 1/2” – 1/2” X 3/4” – 1/2” X 1” – 3/4” X 1” – 1” X 1 1/4” – 1 1/4” X 1 1/2” – 1 1/4” X 2” – 1 1/2” X 2”