Μαστοί – NIPPLE BRASS

Ορειχάλκινοι Μαστοί – Brass Niples

Διαστάσεις – Diameters: 1/8” – 1/4” – 3/8” – 1/2” – 3/4” – 1” – 1 1/4” – 1 1/2” – 2” – 2 1/2” – 3”