ΣΠΙΡΑΛ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ – SILICONE SPIRAL

SILICONE SPIRAL

 

 

 

 

 

 

 

ΣΠΙΡΑΛ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Temperature range: -60⁰C / +180⁰C

Length: 350mm

SILICONE SPIRAL 25mm X 350mm
SILICONE SPIRAL 28mm X 350mm
SILICONE SPIRAL 30mm X 350mm
SILICONE SPIRAL 35mm X 350mm
SILICONE SPIRAL 38mm X 350mm
SILICONE SPIRAL 40mm X 350mm
SILICONE SPIRAL 45mm X 350mm
SILICONE SPIRAL 50mm X 350mm
SILICONE SPIRAL 57mm X 350mm
SILICONE SPIRAL 60mm X 350mm
 

Length: 500mm

SILICONE SPIRAL 25mm X 500mm
SILICONE SPIRAL 28mm X 500mm
SILICONE SPIRAL 30mm X 500mm
SILICONE SPIRAL 35mm X 500mm
SILICONE SPIRAL 38mm X 500mm
SILICONE SPIRAL 40mm X 500mm
SILICONE SPIRAL 45mm X 500mm
SILICONE SPIRAL 50mm X 500mm
SILICONE SPIRAL 57mm X 500mm
SILICONE SPIRAL 60mm X 500mm
SILICONE SPIRAL 65mm X 500mm
SILICONE SPIRAL 70mm X 500mm
 

Length: 750mm

 SILICONE SPIRAL 38mm X 750mm
 SILICONE SPIRAL 45mm X 750mm
 SILICONE SPIRAL 50mm X 750mm
 SILICONE SPIRAL 57mm X 750mm
 SILICONE SPIRAL 60mm X 750mm
 SILICONE SPIRAL 65mm X 750mm
 SILICONE SPIRAL 70mm X 750mm