Βάνα γλώσσας – Gate valve

Βάνα γλώσσας ορειχάλκινη – Brass gate valve

 

1-2″ 3-4″ 1″ 1″1-4 1″1-2 2″ 2″1-2 3″
L mm 35 39 43 48 54 58 63 70
H mm 68 68 80 86 107 134 143 175
F mm 13,5 15,5 19 27 33 44 47 60
M mm 9 9 10 10 11 12 13 13

BALLK