Περισταλτικές σωλήνες

peristaltico 1

 

 

 

 

 

 

 

Σωλήνες για περισταλτικές αντλίες οινοποιίας.

Τοποθετούνται στο θάλαμο αναρρόφησης-κατάθλιψης περισταλτικών αντλιών.

 

Hoses used for peristaltic pumps in wineries.

Mounded in the inside chamber of peristaltic pumps to suction and delivery winery products.

Available diameters:

25mm X 44mm L. 0,736

40mm X 67mm L. 1,123

54mm X 90mm L. 1,376

60mm X 90mm L. 1,580

76mm X 100mm L. 1,870