ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – PLASTIC FITTINGS

Πλαστικά εξαρτήματα συνδέσεως σωληνών. Υλικό Acetalocopolymerisat, γνωστό επίσης και ως Polyoxymethylene (POM).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

POLYOXYMETHYLENE – POM                        
Polyoxymethylene (POM), also known as acetal resin, is a semi-crystalline thermoplastic with a high crystal count. POM is characterized by its toughness, hardness, rigidity and high fatigue resistance. It has very good frictional and sliding characteristics, and also excellent resistance to wear and surface hardness. Its fatigue resistance and resistance to shrinking make it very suitable for use as a spring material. POM is impact resistant at temperatures of down to -40°C, and has low water absorption and gas permeability. By comparising with other semi-crystalline thermoplastics, it is possible to manufacture POM components to narrow tolerances and with good dimensional stability. Its electrical properties are not particularly good, however, and the material should not be used in electrical applications. POM is difficult to glue to itself or to other materials, and burns at a high rate of combustion. Some qualities are resistant to ultraviolet light. At normal temperatures POM is also resistant to oil, lubricants, petroleum based fuels and many organic solvents. However, its resistance to many chlorine and chromium based organic substances is poor. It is sensitive to diluted mineral acids and strong organic acids. The highest temperatures at which POM should be used are between 85°C and 120°C.