Προϊόντα – Products

Η εταιρεία μας διατηρεί σε στοκ και επεξεργάζεται συνθετικούς σωλήνες για επιθετικά χημικά – composite hose – ελαστικούς εύκαμπτους σωλήνες για ναυτιλιακή χρήση, ελαστικούς σωλήνες τροφίμων στους οποίους τοποθετούμε κατόπιν ζήτησης ανοξείδωτα ρακόρ τροφίμων. Διατηρούμε επίσης σε στοκ εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες. Μέρος των πλαστικών σωλήνων που απευθύνονται κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων παράγονται από τη μονάδα μας.

 

We distribute composite, rubber and plastic flexible hoses to marine, chemical and food industry.

We also supply the yachting sector with plastic reinforced marine fittings and valves, brass marine fittings and valves and premium quality stainless steel clips.

We assemble and crimp composite hoses up to 8” (flanges 8” ASA 150).

bannerallETPA ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ                                                                                                 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ