ΑΝΤΙΣΥΦΩΝΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ – LOOP

 

 

 

 

Αντισιφωνικές βαλβίδες σχεδιασμένες και κατασκευασμένες στη Ν. Ζηλανδία για ναυτιλιακή χρήση. Αποτρέπουν την είσοδο νερού ή λυμάτων από τα through hulls τα οποία είναι τοποθετημένα κάτω από την ίσαλο, όταν η αναρρόφηση από την αντλία σταματήσει. Η βαλβίδα αέρος που είναι τοποθετημένη πάνω στο κέντρο της καμπύλης επιτρέπει την είσοδο του αέρος όταν η αντλία σταματήσει την αναρρόφηση, με συνέπεια να αποτρέψει το ” σιφωνισμό”, με αποτέλεσμα την αποτροπή εισαγωγής νερού στο σκάφος. Παράλληλα όταν το σύστημα άντλησης βρίσκεται ανενεργό, επιτρέπει την είσοδο του αέρος στο δίκτυο, το οποίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για τα δίκτυα λυμάτων, ώστε να μην δημιουργηθούν αναερόβιοι μικροοργανισμοί ( δημιουργία οσμών).

Υλικό συμπαγές, ακραίας σκληρότητας, ανεπηρρέαστο από οξείδωση, γήρανση, ηλεκτρόλυση. Νάυλον διαποτισμένο με ίνες γυαλιού κάνουν τα υλικά απόλυτα ασφαλή για ναυτιλιακή χρήση με απεριόριστο χρόνο ζωής. ( Το υλικό που χρησιμοποιείται από άλλους κατασκευαστές είναι ABS, ακατάλληλο και επικίνδυνο για ναυτική χρήση).

Χρήσεις: Δικτύα νερού, λυμάτων ( τουαλέτες), συστήματα ψύξης.

Διάμετροι : 19mm  /  25mm  /  38mm

http://www.trudesignplastics.com/products/5-vented-loop